fbpx

VYSHYVANKA - TRADITIONAL COSTUME DAY OF UKRAINE
Prešeren Square Ljubljana

19 of May 2022

We celebrated Vyshyvanka – Ukrainian Traditional Costume Day on the Prešeren Square in Ljubljana with Vasyluna by Pukaliak and Chervona Ryta beautifully arranged by Iryna Bondarenko.